ATEX 2014/34/AB potansiyel olarak patlayıcı ortamlarda kullanılması amaçlanan ekipman ve koruyucu sistemleri düzenleyen  yönetmelikte belirtildiği şekilde güvenliği sağlamak için bu tür ortamlarda el telsizlerleri de dahil olmak üzere ATEX sertifikalı ekipmanların kullanılması önemlidir.

ATEX Telsiz

ATEX el telsizlerinin bazı işyerlerinde neden gerekli olduğu aşağıda açıklanmıştır:

Tehlikeli Ortamlar: ATEX el telsizlerleri, yanıcı gazlar, buharlar, toz veya yanıcı maddelerin varlığı nedeniyle patlama riskinin bulunduğu ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Bu ortamlar petrol ve gaz, kimyasal işleme, madencilik ve imalat gibi endüstrilerde bulunabilir.

Güvenlik Uyumluluğu: Avrupa Birliği gibi düzenleyici makamlar, potansiyel olarak patlayıcı ortamlarda faaliyet gösteren işletmelerin, patlamalara yol açabilecek tutuşma kaynakları riskini en aza indirmek için ATEX sertifikalı ekipman kullanmasını şart koşmaktadır.

Kendinden Güvenlik: ATEX el telsizleri, kendinden güvenlik özellikleriyle üretilmiştir; bu, yanıcı maddeleri ateşleyebilecek kıvılcımları, elektrik arklarını veya aşırı ısıyı önleyecek şekilde tasarlandıkları anlamına gelir. Bu, uçucu malzemelerin varlığında patlama olasılığını azaltır.

Dayanıklı ve Güvenilir: ATEX telsiz genellikle sağlamdır ve zorlu koşullara ve potansiyel darbelere dayanacak şekilde IP68 standartında üretilir ve bu zorlu ortamlarda güvenilir şekilde çalışabilmelerini sağlar.

Acil Durum İletişimi: Tehlikeli ortamlarda etkili iletişim, hem günlük operasyonlar hem de acil durumlar için kritik öneme sahiptir. ATEX el telsizlerleri çalışanlar arasında net ve güvenilir iletişim sağlayarak genel güvenliği artırır.

Yasal Gereksinimler: ATEX sertifikası olmayan telsizlerin patlayıcı ortamlarda kullanılması yalnızca çalışanları tehlikeye atmakla kalmaz, aynı zamanda kuruluş açısından yasal ve düzenleyici sonuçlara da yol açabilir.

Özetle ATEX telsiz, patlayıcı ortamların mevcut olduğu ortamlarda çok önemlidir çünkü bunlar, tutuşma riskini en aza indirecek ve bu zorlu koşullarda güvenli ve güvenilir iletişim sağlayacak şekilde özel olarak tasarlanmıştır. ATEX düzenlemelerine uyum, çalışanların güvenliği ve potansiyel olarak tehlikeli işyerlerinde kazaların önlenmesi açısından çok önemlidir.

Kirisun ATEX Telsiz ayrıca yalnız çalışması gereken ve riskli bölgelerde bulunması gereken personelin kullanması gereken ” Yalnız Çalışma ” özelliği ve  ” Adam Düştü ” ( Man Down ) özelliğini standart olarak sunmakta, bu özelliklerin otomasyon entegrasyonu için gerekli yazılım ve donanımları sağlamaktadır.

 

ATEX El Telsiz Fiyatları ve Modellerini kıyaslayıp On-Line satınalabileceğiniz web sitesi :

www.nevadaport.com

Radio Prices

ATEX El Telsizi Fiyatları
Etiketlendi: